אבל יש כמה דרכים לרזות - צפו ורזו

עוד לא המציאו גלולת פלא